REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2884 AL COMISIEI din 20 decembrie 2023

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2884 AL COMISIEI din 20 decembrie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1780 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice Având în vedere necesitatea statelor membre și a Uniunii de a avea un format și proceduri standardizate pentru publicarea anunțurilor…

Mai mult

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului În prezent, multe dintre serviciile de transport terestru de călători care sunt necesare din punct de vedere al…

Mai mult

REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014

REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă Prezenta STI se aplică subsistemelor „infrastructură”, „exploatare și gestionarea traficului”, „aplicații telematice” și „material rulant”, astfel cum sunt descrise la punctul 2 din anexa…

Mai mult

Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004

Directiva 2004/49/CE  Privind siguranța căiilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privins repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței. Directiva 2004-49-EC – Siguranta feroviară

Mai mult