Instrucțiuni Nr.099

Ordin nr. 2122/2005 din 06 decembrie privind aprobarea Instrucțiunilor pentru programarea și analiza tehnico-operativă a circulației trenurilor Nr.099 Prevederile prezentului ordin se aplică Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare publice şi operatorilor de transport feroviar. Trenurile pot să circule pe infrastructura feroviară numai dacă sunt prevăzute…

Mai mult

Instructiuni Nr. 312 din 2001

Ordinul nr. 1043 din 18.07.2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru preîntâmpinarea şi combaterea inundaţiilor şi apărarea împotriva gheţurilor – nr. 312 Prezentele instrucţiuni stabilesc măsurile generale care trebuie luate de către gestionarul infrastructurii feroviare publice în vederea prevenirii, reducerii sau eliminării efectelor determinate de inundaţii şi deplasarea gheţurilor, reprezentând parte a planului operativ de apărare specific…

Mai mult

Instrucțiuni nr.328

Ordinul nr. 103/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru admiterea și expedierea transporturilor excepționale pe infrastructura feroviară – nr. 328 Prevederile prezentului ordin se aplică Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.,Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A., Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A., gestionarilor de infrastructură…

Mai mult

Instrucţiune pentru restricţii de viteză, închideri de linie şi scoateri de sub tensiune – nr. 317

ORDINUL Nr. 417 din 08.03.2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru restricţii de viteză, închideri de linie şi scoateri de sub tensiune – nr. 317 Prevederile prezentului ordin se aplică la gestionarii de infrastructură interoperabilă şi la gestionarii de infrastructură neinteroperabilă, în activitatea de întreţinere şi reparaţia infrastructurii feroviare, cât şi în circulaţia şi manevra vehiculelor feroviare….

Mai mult