Regulamentul de remorcare şi frânare nr.006/2005

Ordinul nr. 1815/2005 pentru aprobarea Regulamentului de remorcare și frânare nr. 006 Regulamentul de remorcare şi frânare stabileşte regulile ce trebuie respectate în circulaţia trenurilor şi activitatea de manevră privind remorcarea şi frânarea trenurilor care circulă pe infrastructura feroviară din România. Personalul de specialitate autorizat care lucrează direct sau în legătură cu compunerea, remorcarea şi…

Mai mult

Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare – nr. 005

Ordinul nr. 1816/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare – nr. 005 Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare – nr. 005 conține reglementările în baza cărora se execută circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare pe liniile infrastructurii feroviare din România, precum și pe liniile ferate industriale cu acces la…

Mai mult

Regulamentul de semnalizare nr. 004

Ordinul nr. 1482/2006 pentru aprobarea Regulamentului de semnalizare nr. 004 Prevederile prezentului ordin se aplică Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., în calitatea sa de administrator al infrastructurii feroviare, gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă, operatorilor de transport feroviar licenţiaţi, operatorilor de manevră feroviară autorizaţi şi operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar…

Mai mult

Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor

Hotărârea nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport…

Mai mult

Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002

Ordinul nr. 1186/2001 pentru aprobarea Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr. 002 Regulamentul de exploatare tehnică feroviară stabileşte regulile fundamentale de desfăşurare a operaţiunilor de transport feroviar, principiile de organizare a circulaţiei trenurilor, norme generale de construcţie, modernizare, exploatare tehnică, întreţinere şi reparare, precum şi condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească instalaţiile, calea…

Mai mult