Proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de semnalizare nr. 004

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Transporturilor Construcțiilor şi Turismului nr. 1482/2006 pentru aprobarea Regulamentului de semnalizare nr. 004 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Anexa la HG nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătățire…

Mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului pentru modificarea Regulamentului nr. 005

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1816/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare – nr. 005 Având în vedere prevederile art.16, alin. (2), lit. i) din Ordonanța de urgență nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, ,,Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română îndeplinește,…

Mai mult

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr.815/2010

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr.815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației și pentru alte categorii de personal care desfășoară activități specifice în operațiunile de transport pe căile ferate din România și pentru…

Mai mult

Autoritatea pentru Reforma Căilor Ferate a desemnat câștigătorul licitației pentru achiziția a 62 de unități electrice regionale

Autoritatea pentru Reforma Căilor Ferate a desemnat câștigătorul licitației pentru achiziția a 62 de unități electrice regionale (RE-R) – LOTURILE 1, 2 și 3 București, 30 octombrie 2023 Autoritatea pentru Reforma Căilor Ferate (RRA) informează că l-a desemnat pe POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPOLKA AKCYJNA (POLONIA) – PESA – drept câștigător al licitației pentru achiziția…

Mai mult

Proiectul de ORDONANȚĂ a Guvernului privind inspecţia tehnică și supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar

Având în vedere aspectele prezentate, se impune adoptarea de măsuri privind activitatea de inspecţie tehnică și supraveghere prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu…

Mai mult

DECIZIE nr. 8 din 10 ianuarie 2024

DECIZIE nr. 8 din 10 ianuarie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ion Damian a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ARTICOL UNIC Începând cu data de 28 ianuarie 2024, domnul Ion Damian, director general al Direcției generale de…

Mai mult

Traverse din lemn impregnate pentru calea ferata

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA scoate la licitație prin achizitie initiata prin anunt de participare: – Traverse din lemn impregnate pentru calea ferata-esenta fag Achiziţia de traverse de lemn pentru calea ferată este necesară asigurării bazei materiale în cadrul lucrărilor de întreținere/reparație a căii, lucrări efectuate în scopul menținerii acesteia în toleranțele…

Mai mult

INSTRUCȚIUNI pentru predarea – primirea vagoanelor și modul de recuperare a lipsurilor și degradărilor constatate la acestea nr.217/2003

Prevederile prezentului ordin aplică Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar Călători „CFR Călători”-S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă”-S.A., celorlalţi operatori de transport feroviar, precum şi agenţilor economici care deţin vehicule feroviare. Conducerea persoanelor juridice prevăzute la art. 2 va asigura prin personalul propriu, atestat conform prevederilor…

Mai mult

Instrucțiuni pentru lucrările de reparație capitală a liniilor de cale ferată nr.303/2003

Prezentele instrucţiuni au ca obiect activitatea de reparaţie capitală a liniilor de cale ferată din infrastructura feroviară. Prin reparaţia capitală a liniei de cale ferată se înţelege ansamblul de lucrări care realizează readucerea elementelor componente ale căii ferate la parametrii iniţiali, în scopul asigurării circulaţiei trenurilor în depline condiţii de siguranţă, cu vitezele de circulaţie…

Mai mult