Proiectul de Ordin privind modificarea anexei Instrucțiunilor nr.250

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea anexei Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare – nr.250

Activitatea de revizie tehnică și întreținere în exploatare a vagoanelor de călători se efectuează de către operatorii de transport feroviar din România potrivit prevederilor Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1817 din 26.10.2005, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere situația dificilă a parcului de vagoane al operatorilor de transport feroviar de călători, capacitatea limitată a industriei de a furniza servicii de reparații de material rulant la nivelul necesar, inclusiv ca urmare a impactului demarării contractelor de modernizare a materialului rulant cu finanțare din PNRR, precum și tendințele în creștere de utilizare a transportului feroviar, se propune prelungirea termenului de reparație planificată de tip RTG sau RP cu cel mult șase luni calendaristice pentru vagoanele de călători scadente la aceste reparații în perioada 01 martie – 31 decembrie 2024.
Lipsa unui parc suficient de vagoane de călători ar putea conduce la imposibilitatea capacităților de transport corespunzătoare pe parcursul anului în curs, îndeosebi în perioada solicitărilor suplimentare din sezonul estival, dar și a altor sărbători sau evenimente locale, generând migrarea publicului călător către alte moduri de transport și crearea unei imagini defavorabile a serviciului de transport feroviar de călători.
În vederea menținerii în continuare a unui grad ridicat de siguranță a circulației precum și a siguranței calității serviciilor, în concordanță cu prevederile art. 22 alin. (9), (10) și (11) din anexa Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare – nr.250, propunem modificarea art. 22 alin. (8) din anexa Ordinului menționat mai sus, în sensul prelungirii normei de timp la care se efectuează reparațiile planificate de tip revizie tehnică generală – RTG sau de tip reparație planificată – RP la vagoanele de călători cu cel mult șase luni calendaristice.
Prevederile sunt aplicabile vagoanelor de călători scadente la aceste tipuri de reparații în perioada 01 martie – 31 decembrie 2024, în condițiile menținerii unui nivel ridicat de siguranță în exploatare, a siguranței și calității serviciilor publice de transport, precum și prin aplicarea următoarelor măsuri:
– efectuarea unei revizii planificate de tip revizie tehnică intermediară – RTI 2 în subunitățile proprii operatorului de transport feroviar, menționate în anexă la Certificatul ERI pentru efectuarea acestui tip de serviciu, pe baza unei specificații tehnice avizate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR;
– vagoanele de călători la care se va aplica majorarea normei de timp pentru termenul de reparație planificată de tip revizie tehnică generală – RTG sau de tip reparație planificată – RP vor circula numai în trenurile de călători din traficul intern, cu o viteză maximă de circulație de maximum 140km/h conform livretelor de mers;
– prelungirea termenului de reparație planificată se poate efectua o singură dată în intervalul dintre două reparații planificate de tip RP sau RTG.
Prevederile prezentului proiect de ordin nu afectează obligația operatorilor de transport feroviar de a aplica prevederile Regulamentului (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda de siguranță comună pentru evaluarea și aprecierea riscurilor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009, cu modificările si completările ulterioare.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

6. Referat DTF

5. Ordin DTF

Cât de utilă a fost această postare?

Faceți clic pentru a o evalua!

Rating mediu 0 / 5. Numărul de voturi: 0

Nici un vot până acum! Fii primul care votează această postare.

Lasă un răspuns