INSTRUCȚIUNI pentru predarea – primirea vagoanelor și modul de recuperare a lipsurilor și degradărilor constatate la acestea nr.217/2003

Prevederile prezentului ordin aplică Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar Călători „CFR Călători”-S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă”-S.A., celorlalţi operatori de transport feroviar, precum şi agenţilor economici care deţin vehicule feroviare. Conducerea persoanelor juridice prevăzute la art. 2 va asigura prin personalul propriu, atestat conform prevederilor…

Mai mult

Instrucțiuni pentru lucrările de reparație capitală a liniilor de cale ferată nr.303/2003

Prezentele instrucţiuni au ca obiect activitatea de reparaţie capitală a liniilor de cale ferată din infrastructura feroviară. Prin reparaţia capitală a liniei de cale ferată se înţelege ansamblul de lucrări care realizează readucerea elementelor componente ale căii ferate la parametrii iniţiali, în scopul asigurării circulaţiei trenurilor în depline condiţii de siguranţă, cu vitezele de circulaţie…

Mai mult