ORDIN nr. 736 din 4 martie 2024

ORDIN nr. 736 din 4 martie 2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr. 250 EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 6 martie 2024 ORDIN nr. 736 din 4 martie 2024

Mai mult

ORDIN nr. 755 din 8 martie 2024

ORDIN nr. 755 din 8 martie 2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.816/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare – nr. 005 EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 19 martie 2024 ORDIN nr. 755 din 8 martie 2024

Mai mult

ORDIN nr. 756 din 8 martie 2024

ORDIN nr. 756 din 8 martie 2024 privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.482/2006 pentru aprobarea Regulamentului de semnalizare nr. 004 EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 19 martie 2024 ORDIN nr. 756 din 8 martie 2024

Mai mult

ORDIN nr. 833 din 16 februarie 2024

ORDIN nr. 833 din 16 februarie 2024 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 192 din 8 martie 2024 ORDIN nr. 833 din 16 februarie 2024

Mai mult

ORDIN nr. 737 din 4 martie 2024

ORDIN nr. 737 din 4 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de identificare și declarare a cheltuielilor eligibile preliminate din transportul public de călători pe fiecare operator de transport feroviar, rută de circulație și categorie de trenuri. METODOLOGIE din 4 martie 2024de identificare și declarare a cheltuielilor eligibile preliminate din transportul public de călători pe fiecare…

Mai mult

Ordinul nr. 17/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 340/1999

Ordinul nr. 17/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, din punct de vedere tehnic, a staţiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia construcţiei, reparaţiei ori modernizării acestora. Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 18 ianuarie 2024. În…

Mai mult

Proiectul de Ordin privind modificarea anexei Instrucțiunilor nr.250

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea anexei Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare – nr.250 Activitatea de revizie tehnică și întreținere în exploatare a vagoanelor de călători se efectuează de către operatorii de transport feroviar din România potrivit prevederilor…

Mai mult

Proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de semnalizare nr. 004

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Transporturilor Construcțiilor şi Turismului nr. 1482/2006 pentru aprobarea Regulamentului de semnalizare nr. 004 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Anexa la HG nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătățire…

Mai mult

Proiectul de Ordin al ministrului pentru modificarea Regulamentului nr. 005

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1816/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare – nr. 005 Având în vedere prevederile art.16, alin. (2), lit. i) din Ordonanța de urgență nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, ,,Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română îndeplinește,…

Mai mult

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr.815/2010

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr.815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației și pentru alte categorii de personal care desfășoară activități specifice în operațiunile de transport pe căile ferate din România și pentru…

Mai mult