ORDIN nr. 736 din 4 martie 2024

ORDIN nr. 736 din 4 martie 2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr. 250 EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 6 martie 2024 ORDIN nr. 736 din 4 martie 2024

Mai mult

ORDIN nr. 755 din 8 martie 2024

ORDIN nr. 755 din 8 martie 2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.816/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare – nr. 005 EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 19 martie 2024 ORDIN nr. 755 din 8 martie 2024

Mai mult

ORDIN nr. 756 din 8 martie 2024

ORDIN nr. 756 din 8 martie 2024 privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.482/2006 pentru aprobarea Regulamentului de semnalizare nr. 004 EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 19 martie 2024 ORDIN nr. 756 din 8 martie 2024

Mai mult

ORDIN nr. 833 din 16 februarie 2024

ORDIN nr. 833 din 16 februarie 2024 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 192 din 8 martie 2024 ORDIN nr. 833 din 16 februarie 2024

Mai mult

DECIZIE nr. 41 din 28 februarie 2024

DECIZIE nr. 41 din 28 februarie 2024 privind aprobarea actelor adiţionale nr. 4 la contractele de servicii publice prevăzute la art. 1-6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022-11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, stabilirea unor condiţionalităţi pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, operatorii de transport…

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2024

HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate…

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 187 din 7 martie 2024

HOTĂRÂRE nr. 187 din 7 martie 2024 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al…

Mai mult

ORDIN nr. 737 din 4 martie 2024

ORDIN nr. 737 din 4 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de identificare și declarare a cheltuielilor eligibile preliminate din transportul public de călători pe fiecare operator de transport feroviar, rută de circulație și categorie de trenuri. METODOLOGIE din 4 martie 2024de identificare și declarare a cheltuielilor eligibile preliminate din transportul public de călători pe fiecare…

Mai mult

Ordinul nr. 17/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 340/1999

Ordinul nr. 17/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, din punct de vedere tehnic, a staţiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia construcţiei, reparaţiei ori modernizării acestora. Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 18 ianuarie 2024. În…

Mai mult

Proiectul de Ordin privind modificarea anexei Instrucțiunilor nr.250

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea anexei Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare – nr.250 Activitatea de revizie tehnică și întreținere în exploatare a vagoanelor de călători se efectuează de către operatorii de transport feroviar din România potrivit prevederilor…

Mai mult