Alstom construiește un depou modern în centrul Bucureștiului pentru trenurile Coradia Stream

Alstom a investit 50 de milioane de euro în construirea unui depou modern în centrul Bucureștiului pentru a asigura servicii de întreținere pentru noile trenuri electrice de călători Coradia Stream ale orașului. Pentru acest proiect, Alstom a achiziționat 30.000 de metri pătrați de teren, cu includerea mai multor clădiri pe Calea Grivitei din centrul Bucureștiului….

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 831 din 8 septembrie 2023

HOTĂRÂRE nr. 831 din 8 septembrie 2023 privind modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condițiilor de închiriere de către Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum și gestionarea acestora. Articolul I Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului…

Mai mult

Proiecte tip ”QUICK WINS” pe raza SRCF București

Lucrările tip Qiuck Wins constau în înlocuirea punctuală a elementelor componente ale suprastructurii căii (șină, traverse, aparate de cale, piatră spartă), în cadrul cărora se utilizează materiale de cale noi, cu afectarea substratului căii în zone punctuale, în zona schimbătoarelor de cale, dar și în zona trecerilor la nivel. Pe raza SRCF București lucrările se…

Mai mult

HOTĂRÂRE privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere pentru anul 2024

HOTĂRÂRE privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2024 Publicat la data de 08.11.2023 până la data de 21.12.2023 Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, zilele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024 se stabilesc ca zile libere. Pentru recuperarea zilelor de…

Mai mult

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 28 decembrie 2023 PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar Astăzi, 27 septembrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect…

Mai mult

Instrucțiuni Nr.099

Ordin nr. 2122/2005 din 06 decembrie privind aprobarea Instrucțiunilor pentru programarea și analiza tehnico-operativă a circulației trenurilor Nr.099 Prevederile prezentului ordin se aplică Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare publice şi operatorilor de transport feroviar. Trenurile pot să circule pe infrastructura feroviară numai dacă sunt prevăzute…

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2884 AL COMISIEI din 20 decembrie 2023

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2884 AL COMISIEI din 20 decembrie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1780 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice Având în vedere necesitatea statelor membre și a Uniunii de a avea un format și proceduri standardizate pentru publicarea anunțurilor…

Mai mult

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului În prezent, multe dintre serviciile de transport terestru de călători care sunt necesare din punct de vedere al…

Mai mult