LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară

Obiectul prezentei legi este de a asigura dezvoltarea şi îmbunătăţirea siguranţei pe căile ferate române şi un acces îmbunătăţit la piaţa pentru serviciile de transport feroviar, prin: a) armonizarea cadrului de reglementare cu cel al statelor membre ale Uniunii Europene; b) definirea responsabilităţilor participanţilor; c) transpunerea în regulile naţionale de siguranţă a obiectivelor de siguranţă…

Mai mult