DECIZIE nr. 8 din 10 ianuarie 2024

DECIZIE nr. 8 din 10 ianuarie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ion Damian a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ARTICOL UNIC Începând cu data de 28 ianuarie 2024, domnul Ion Damian, director general al Direcției generale de…

Mai mult

Legea nr. 429/2023 privind transferul reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Legea nr. 429/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2023 privind transferul reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii către alte ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii, aşa cum sunt reglementate la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I…

Mai mult