Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului În prezent, multe dintre serviciile de transport terestru de călători care sunt necesare din punct de vedere al…

Mai mult

Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004

Directiva 2004/49/CE  Privind siguranța căiilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privins repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței. Directiva 2004-49-EC – Siguranta feroviară

Mai mult