REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2884 AL COMISIEI din 20 decembrie 2023

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2884 AL COMISIEI din 20 decembrie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1780 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice Având în vedere necesitatea statelor membre și a Uniunii de a avea un format și proceduri standardizate pentru publicarea anunțurilor…

Mai mult