Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor

Luând în considerare acţiunea introdusă la data de 16 noiembrie 2023 de Comisia Europeană împotriva României (Cauza 2023/2.147) privind transpunerea incorectă a Directivei (UE) 2018/851 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, având în vedere că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare UE,…

Mai mult