REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014

REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă Prezenta STI se aplică subsistemelor „infrastructură”, „exploatare și gestionarea traficului”, „aplicații telematice” și „material rulant”, astfel cum sunt descrise la punctul 2 din anexa…

Mai mult