Instrucțiuni pentru lucrările de reparație capitală a liniilor de cale ferată nr.303/2003

Prezentele instrucţiuni au ca obiect activitatea de reparaţie capitală a liniilor de cale ferată din infrastructura feroviară. Prin reparaţia capitală a liniei de cale ferată se înţelege ansamblul de lucrări care realizează readucerea elementelor componente ale căii ferate la parametrii iniţiali, în scopul asigurării circulaţiei trenurilor în depline condiţii de siguranţă, cu vitezele de circulaţie…

Mai mult