Proiectul de Ordin privind modificarea anexei Instrucțiunilor nr.250

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea anexei Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare – nr.250 Activitatea de revizie tehnică și întreținere în exploatare a vagoanelor de călători se efectuează de către operatorii de transport feroviar din România potrivit prevederilor…

Mai mult