Proiectul de Ordin privind modificarea anexei Instrucțiunilor nr.250

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea anexei Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare – nr.250 Activitatea de revizie tehnică și întreținere în exploatare a vagoanelor de călători se efectuează de către operatorii de transport feroviar din România potrivit prevederilor…

Mai mult

Hotărârea nr. 1328/2023

Hotărârea nr. 1328/2023 pentru aprobarea, pentru perioada decembrie 2023-9 decembrie 2028, a unui contract de servicii publice privind prestarea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, atribuit prin procedură competitivă Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A., precum şi stabilirea unor condiţionalităţi, în vederea implementării obligaţiilor de serviciu public,…

Mai mult

Ordonanţa de urgenţă nr. 131/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar

Având în vedere faptul că în cadrul ciclului financiar 2021-2027 al Uniunii Europene sunt alocate fonduri nerambursabile importante destinate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în vederea implementării unor servicii publice de transport feroviar al călătorilor în zonele metropolitane, luând în considerare riscul ca aceste fonduri europene nerambursabile să nu poată fi accesate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din România în…

Mai mult

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului În prezent, multe dintre serviciile de transport terestru de călători care sunt necesare din punct de vedere al…

Mai mult

LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară

Obiectul prezentei legi este de a asigura dezvoltarea şi îmbunătăţirea siguranţei pe căile ferate române şi un acces îmbunătăţit la piaţa pentru serviciile de transport feroviar, prin: a) armonizarea cadrului de reglementare cu cel al statelor membre ale Uniunii Europene; b) definirea responsabilităţilor participanţilor; c) transpunerea în regulile naţionale de siguranţă a obiectivelor de siguranţă…

Mai mult